Förstå din hundförsäkring

Att skaffa en hundförsäkring är viktigt för varje hundägare. Den här guiden hjälper dig att förstå grunderna och vad du bör vara uppmärksam på.

Hundförsäkringens omfattning

Vad täcker försäkringen?

Priset på en hundförsäkring styrs mycket av vilken omfattning den har, alltså vad den täcker för kostnader. Viktiga punkter att kontrollera är veterinärvård, mediciner och eventuella operationer. Ibland kan vissa försäkringar även täcka förlust eller stöld av hunden.

Vissa försäkringar täcker inte specifika sjukdomar eller skador. Det kan vara ärftliga sjukdomar, kroniska tillstånd eller till och med vissa skador som uppstått under särskilda omständigheter.

Exempel på hundförsäkringar

» Petson

» Lassie

Självrisk och maxbelopp

Se till at du förstår skillnaden mellan självrisk och maxbelopp.

Självrisk är den summa du betalar själv vid en skada eller sjukdom hos hunden. Det beloppet måste du alltid betala oavsett händelse. En del försäkringar har ett fast belopp medan det också är vanligt med rörlig självrisk i % av totala kostnaden.

Maxbeloppet är den maximala ersättningen du kan få ut från hundförsäkringen. Om hunden tvingas genomgå en behandling som är mycket dyr kan det hända att du måste skjuta till egna pengar om totala kostnaden överstiger försäkringens maxbelopp.

Var prismedveten men förstå priset

Det finns många olika försäkringsbolag som erbjuder husdjursförsäkringar. Priset kan skilja väldigt mycket och vi vill lyfta att priset ofta speglar försäkringens omfattning och servicekvalitet.

Den billigaste försäkringen är det av en anledning, som oftast utgörs av en begränsad omfattning, hög självrisk eller lågt maxbelopp. Det kan också vara så att det i villkoren finns uppräknat många tillstånd som inte omfattas av försäkringen.

Uppdatera försäkringen efter hundens ålder

Det är viktigt att anpassa den hundförsäkring som löper efter hundens behov och ålder. Det är alltid en balans mellan priset på försäkringen och vilka kostnader som kan tänkas uppstå hos veterinär.

Läs villkoren för eventuella åldersbegränsningar och justera försäkringens omfattning därefter. Risken är annars att du betalar ett för högt pris och inte får ut något vid olycka, sjukdom eller skada på grund av hundens ålder.

Vanliga fallgropar som hundägare missar

  • Specifika sjukdomar & skador: Vissa försäkringar täcker inte specifika sjukdomar eller skador. Det kan vara ärftliga sjukdomar, kroniska tillstånd eller till och med vissa skador som uppstått under särskilda omständigheter.
  • Åldersbegränsningar: Försäkringar kan ha olika regler beroende på hundens ålder. Äldre hundar kan vara svårare att försäkra, och premien kan öka med hundens ålder.
  • Försenad täckning: Vissa försäkringar har en karenstid, vilket innebär att de inte börjar gälla omedelbart. Under denna period är din hund inte försäkrad för vissa eller alla typer av skador och sjukdomar.
  • Begränsat skydd: Vissa försäkringar kan ha en gräns för hur mycket de betalar för specifika behandlingar eller mediciner.
  • Geografiska begränsningar: Om du reser med din hund, är det viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför ditt hemland eller i specifika regioner.
  • Uteslutning vid försumlighet: Skador eller sjukdomar som uppstått på grund av försumlighet eller bristande skötsel kan vara uteslutna från täckningen.
  • Begränsning i antal försäkringsfall: Vissa försäkringar kan ha en gräns för antalet försäkringsfall som täcks under ett visst tidsintervall.
  • Exklusion för rutinmässig vård: Grundläggande vård som vaccinationer och förebyggande åtgärder kan vara exkluderade från vissa försäkringar.