Behandling med ultraljudstandborste på hund

Hundar kan drabbas av tandsten när plack mineraliseras på tändernas yta. Denna tandsten är inte sjukdomsframkallande i sig, men utgör en grund för ökad plackbildning som kan leda till parodontal sjukdom.

Det mest effektiva sättet att ta bort tandsten är genom professionell tandrengöring (PTR) under anestesi (nedsövning). För att förhindra plackbildning rekommenderas daglig tandborstning på hunden och nu har det dykt upp tillverkare av ultraljudstandborstar som utlovar att de kan avlägsna tandsten utan behov av narkos eller sedering.

Vilken forskning har gjorts på hur bra dessa ultraljudstandborstar egentligen funkar på tandsten hos hundar?

Tandborstning på hund

Forskningsstudier på ultraljudstandborstning

Vi har läst två ganska nyliga studier från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där man har undersökt effekten av ultraljudstandborstar för att avlägsna tandsten hos hundar.

En studie av Andersson och Palm (2022) fokuserade på effekten av en engångsbehandling med ultraljudstandborste på vakna hundar. Behandlingen utfördes på 17 hundar, där varje tand behandlades i sex minuter.

Resultaten visade att endast en begränsad mängd tandsten avlägsnades under denna tid, och effekten bedömdes främst som kosmetisk.

Studien visade också att hundarna inte upplevde märkbar stress under behandlingen, vilket gör metoden acceptabel för daglig tandvård, men PTR under anestesi förblir den rekommenderade metoden för att effektivt hantera tandsten​ hos hundar.

En annan studie av Lavesson och Dolfei (2023) undersökte ultraljudstandborstens effekt på donerade hundtänder under en behandlingstid på maximalt 40 minuter. Resultaten visade att ultraljudstandborsten försvagade tandstenen, vilket underlättade för mekanisk skrapning, men tandstenen avlägsnades inte helt utan denna hjälp.

Studiens slutsats är att ultraljudstandborstning kan komplettera mekanisk skrapning, men att den ensam inte är tillräcklig för att ta bort all tandsten​.

Båda studierna betonar vikten av professionell tandrengöring för att säkerställa en effektiv behandling av tandsten och förebyggande av parodontal sjukdom hos hund. Ultraljudstandborstar kan ha en plats i daglig tandvård som ett komplement till professionell behandling, men bör inte ses som en ersättning för den.


Referenser

1. Andersson, G., & Palm, J. (2022). Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötarprogrammet.

2. Lavesson, D., & Dolfei, M. (2023). Ultraljudstandborstens effekt på tandsten hos hundar. Sveriges lantbruksuniversitet.