Oriola kosttillskott för hund

Populärt inom Oriola kosttillskott för hund

  • Aktivt Kol - 100 ml

    Aktivt Kol - 100 ml
    Produkt med aktivt kol som binder skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar. Kolsuspensionen intas snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits. Dosen kan upprepas vid behov. Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med veterinär. Sorbitol (E420)   Magnesiumaluminiumsilikat   Karmellosnatrium   Metylparahydroxibensoat (E218)   Propylparahydroxibensoat (E216)   Etanol   Renat vatten   Vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud skall kol ges snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter. Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10.